Sumirra je osobni financijski asistent za studente

Sumirra je osobni financijski asistent za studente

Sumirra prati studentske prihode ostvarene preko studentskog ugovora, tj. studentskog centra. Studenti nakon prijave mogu pregledavati svoje zarade te znati koliko imaju još do idućeg poreznog praga.

Registracija s bilo kojim emailom

Korisnik može koristiti bilo koji email za registraciju u Sumirru.

Registracija s AAI@EduHr računom za stare korisnike

Korisnici koji su kreirali svoj račun prije 1. studenoga 2017. godine s AAI@EduHr računom, iste podatke mogu koristiti za prijavu.

Potrebni podaci

Kako bi mogli pratiti prihode ostvarenih preko SC-a te povezati iznos s poduzećem, potrebni su sljedeći podaci:

Podržani studentski centri

Prag za poreznu olakšicu

Student/ica može biti porezna olakšica roditeljima dok zaradi manje od 15.000,00 kuna godišnje (gledaju se svi iznosi koji se uprihode preko žiro računa). Nakon što student/ica ostvari prihod u kalendarskoj godini više od 15.000,00 kuna, primjerice preko studentskog ugovora, on ili ona prestaje biti porezna olakšica roditeljima/skrbnicima. Naime, roditelji ostvaraju pravo na poreznu olakšicu za uzdržavanu osobu, tj. uvećani osobni odbitak za svako dijete. Zbog toga roditelj, ako prima plaću, plaća manji porez na dohodak svaki mjesec. Kada student/ica prijeđe prvi prag, roditelj gubi tu olakšicu zbog čega roditelj mora plaćati veći porez. Ovaj prvi prag reguliran je Zakonom o porezu na dohodak (članak 17.) i odnosi se na bilo koji oblik prihoda (stipendije, studentski rad, ugovor o djelu, kamate od štednje, dividende...).

Vrijede li pragovi za akademsku ili kalendarsku godinu?

Spomenuti pragovi odnose se na godišnji ukupni prihod preko studentskog ugovora u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca). Također, gleda se datum isplate - ako je studentu/ici u siječnju isplaćen ugovor za studentski rad u prosincu, ta se isplata broji u novoj godini.

Što sve ulazi za prvi prag

U iznos godišnjeg limita od 15.000,00 kuna, prije gubitka olakšice, uključuju se svi oporezivi i neoporezivi primici uzdržavanog člana (npr. stipendija), osim obiteljskih mirovina koje ostvaruju djeca nakon smrti roditelja, socijalnih potpora, dječjeg doplatka i potpora za novorođenčad. U to se također ne uključuju primici koje roditelji ili članovi uže obitelji uplate djetetu na račun na ime džeparca ili kao pomoć za uzdržavanje. Ovi se prihodi također ne broje ni za onaj drugi prag nakon kojeg se plaća porez na zarade preko studentskog ugovora.

Neoporeziv iznos do 15.000,00 kn i neplaćanje poreza do 60.600,00 kn godišnje

Nakon što student/ica u kalendarskoj godini zaradi preko studentskog ugovora više od 15.000 kuna, na iznos iznad 15.000,00 kuna obračunat će se 24% poreza, ali se on neće plaćati do godišnjeg iznosa od 60.600,00 kuna. Kada student/ica zaradi preko 60.600,00 kuna, on/ona platit će 24% poreza i taj se iznos neće moći vratiti od Porezne uprave.

Primjerice, ako student/ica na godišnjoj razini zaradi preko studentskih ugovora 60.000,00 kuna, a sljedećim ugovorom dolazi još 2600,00 kuna, on/ona će dobiti 600,00 kuna (iznos do 60.600,00 kuna) bez poreza te će na 2000,00 kuna (iznos iznad 60.600,00 kuna) platiti 24 posto poreza (to je 480,00 kuna). Na tih 480 kuna još se plaća prirez po stopi propisanoj u mjestu prebivališta studenta (najviše 18%). Na kraju će student/ica uprihoditi ukupno 2120,00 kuna (umanjeno za prirez) iako na ugovoru stoji 2600,00 kuna. Porezna stopa od 24 posto (i prirez) primjenjivat će se kasnije na sve prihode u toj kalendarskoj godini preko studentskog ugovora. Ovaj prag je uređen Pravilnikom o porezu na dohodak (članak 6.)

Popis stopa prireza porezu na dohodak po gradovima i općinama dostupan je na stranicama Porezne uprave.

Što poslodavac plaća na studentsku plaću?

Kada poslodavac isplaćuje studentu plaću preko studentskog ugovora, on plaća trošak koji je 17,50% veći od iznosa neto plaće za student/icu. U to ulazi: